CONTRIBUTI


Bunkai, Kaisetsu, Kaishaku e terminologia Wado, inserito da A.S.D. Mawashi Karate-do (asdmawashi@libero.it)
a cura del M° Marco Mutascio


Scarica il documento allegato: BUNKAI, KAISETSU, KAISHAKU.pdf

Scarica il documento allegato: TERMINOLOGIA WADO.pdf